10 Ocak 2017 Salı

Çocuk Gelişiminde Oyun Ve Oyunun Önemi

Oyun; çocuğun çevresini tanıdığı uyum sağladığı bir faaliyettir.
Oyun dikkat, rastlantı veya beceriye dayanan ve insanların hoş vakit geçirmelerine, oyalanmalarına yarayan tamamen çıkarsız, eğlence, yarış içeren bir etkinliktir. Sağlık ve mutluluğun temelini oluşturur.
    Oyun; çocuğun gelişmesi ve kişilik kazanması için sevgiden sonra gelen ikinci en önemli ruhsal besindir.
                               Eğitimde Oyunun Yeri ve Önemi

    Oyun, çocuğun hayatı anlama yoludur. Oyun, çocuğu gerçek hayata hazırladığı gibi iç dünyasının dışavurumunda da etkin bir araçtır. Yaşadıklarını, isteklerini, duygularını oyunla dışa vurur. Oyun sırasında üstlendiği rollerle dünyayı algılamaya çalışır, özdeşim kurar ve böylece kişiliği oluşmaya ve gelişmeye başlar. Oynarken edindiği bilgiler daha kalıcı ve etkilidir. Oyun, çocuğun deney yolu ile düşünmesidir ve çocuk deneyimlerini oyun yoluyla kazanır. Hayatı için gerekli bilgi, beceri ve deneyimleri oyun içinde kendiliğinden öğrenir. Bu nedenle çocukların eğitiminde en etkin yol oyundur.

    OYUNUN ÖZELLİKLERİ

• Oyuncunun oyunda yer alması için herhangi bir zorunluluk yoktur.
• Oyun kendiliğinden ortaya çıkar, mutluluk ve rahatlık verir.
• Oyunun zaman sınırları ve kuralları vardır.
• Gerçek yaşamdaki kuralların oyunda hiçbir geçerliği yoktur, sadece oyunun kuralları vardır.
• Oyunda deneyimler tekrarlanır, çevre taklit edilir ve yeni şeyler denenir.
• Kurallı bir oyunda yeni bir şey üretilmez.
• Oyunun nasıl gelişeceği ve nasıl sonuçlanacağı önceden belli değildir.
• Oyunda yaşamdan farklı bir konumda bulunma durumu söz konusudur.
• Oyun dinamik bir süreçtir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder